Botswana dating online

posted by | Leave a comment

Babusi ba Botswana ka nako eo ba ne ba leka ka bojotlhe go ntsha Botswana mo tlaleng.Domokoraga e ne ya busa lefatshe le e eteletswe pele ke Seretse Khama, tautona wa ntlha wa Botswana.Kanoko ya Lenaneo Legolo la Sechaba la Phatlalatso Metsi la 2005-2006, le ne la re go dirwe diphetogo tse dikgolo mo mhameng wa metsi, mme dingwe tsa tsone e le gore, go kgaoganngwe tsamaiso ya mhama wa metsi le makalana a mangwe a a thusang ka ditirelo.

botswana dating online-12botswana dating online-2botswana dating online-6

Lefatshe la Botswana mo borwa jwa Aferika, ke lefatshe le le dikaganyeditsweng ke a mangwe, ka jalo ga le a bapa le lewatle.

E sale lefatshe la Botswana le tsaya Boipuso ka ngwaga wa 1966,le tile le eteletswe pele ke Phutlhego ya Botswana Democratic Party e le mo bogompienong e ntseng e busa fela.

Tautona wa lefatshe la Botswana ke Rre Seretse khama Ian Khama,yo o sa tswang go amoga maemo a mo go Rre Festus Mogae.

Lefatshe le le bidiwa Botswana, le reelelwa ka banni ba lone eleng Batswana.

Pina ya setshaba ya Botswana ke fatshe leno la rona, e e tlhamilweng ke Rre K T Motsete. Botswana ke lefatshe le le farologanyeng le mafatshe a mangwe mo Aferika.

Leave a Reply

kc concepcion dating non showbiz